Zum Inhalt springen

Юрыст, які спецыялізуецца на крымінальным праве ў Цюрыху.

Юрист, що спеціалізується на кримінальному праві в Цюриху.
Юрист, специализирующийся на уголовном праве в Цюрихе.

Marc Schmid’s legal practice offers legal advice in Russian and Belarussian thanks to the support of Anastasiya.

BY Даступны па гарачай лініі. Член Pikett Strafverteidigung. Член Нацыянальнай Асацыяцыі адвакатаў па крымынальных справах. 
UA Доступний за гарячою лінією. Член Pikett Strafverteidigung. Член Національної Асоціації адвокатів у кримінальних справах.
RU Доступен по горячей линии. Член Pikett Strafverteidigung. Член Национальной Ассоциации адвокатов по уголовным делам.

Адвакат Марк Шмід ГмбХ, Зеештрасе 80, 8002 Цюрых
Тэлефануйце Анастасіі: +41 79 917 80 83

Вы можаце давяраць юрысту Марку Шміду. Ён з’яўляецца дасведчаным спецыялістам і будзе абараняць Вас, у чым бы Вас не абвінавачвалі.
Ви можете довіряти юристу Марку Шміду. Він є досвідченим фахівцем і буде Вас захищати, незалежно від того, в чому Вас звинувачують.
Вы можете доверять юристу Марку Шмиду. Он является опытным специалистом и будет Вас защищать, независимо от того, в чем Вас обвиняют.

Крымінальны кодэкс, закон аб наркатычных сродках, махлярства, адмыванне грошай, ілжывыя абвінавачванні, шкода рэпутацыі – ен жадае Вас абараніць.
Кримінальний кодекс, закон про наркотичні засоби, шахрайство, відмивання грошей, неправдиві звинувачення, шкода репутації – він Вас захистить.
Уголовный кодекс, закон о наркотических средствах, мошенничество, отмывание денег, ложные обвинения, ущерб репутации – он Вас защитит.

Злачынствы супраць уласнасці (махлярства, рабаванне, крадзеж, растрата, нядобрасумленныя дзелавыя адносіны і г.д.)
Злочини проти власності (шахрайство, грабіж, крадіжка, розтрата, недобросовісні ділові відносини тощо)
Преступления против собственности (мошенничество, грабеж, кража, растрата, недобросовестные деловые отношения и т.д.)

Злачынствы супраць жыцця і цела (цялесныя пашкоджанні і інш.)
Злочини проти життя і здоров’я (тілесні ушкодження тощо)
Преступления против жизни и здоровья (телесные повреждения и т.д.)

Злачынствы супраць закона аб наркатычных сродках (гандаль наркотыкамі)
Злочини проти закону про наркотичні засоби (торгівля наркотиками)
Преступления против закона о наркотических средствах (торговля наркотиками)

Пакарання за незаконны абарот і захоўванне наркотыкаў у раёне Цюрыха. Агляд.
Покарання за незаконний обіг і зберігання наркотиків у районі Цюриха. Огляд.
Наказания за незаконный оборот и хранение наркотиков в районе Цюриха. Обзор.

Злачынствы супраць палавой недатыкальнасці (сэксуальны прымус, парнаграфія і інш.)
Злочини проти статевої недоторканності (сексуальний примус, порнографія та ін.)
Преступления против половой неприкосновенности (сексуальное принуждение, порнография и др.)

Злачынствы супраць гонару (незаконнае распаўсюджванне звестак, абразы, паклёп, ілжывыя абвінавачванні, абразы асобы, сацыяльныя сеткі і г.д.)
Злочини проти честі (незаконне розповсюдження зірок, образи, наклеп, неправдиві звинувачення, образа особистості, соціальні мережі тощо)
Преступления против чести (незаконное распространение сведений, оскорбления, клевета, ложные обвинения, оскорбление личности, социальные сети и т. д.)

Я прадстаўляю кампаніі, кіраўнікоў і іншых асоб у сувязі з шырокім спектрам дзяржаўных расследаванняў, праваахоўных дзеянняў і ўнутраных расследаванняў.
Я представляю компанії, керівників та інших приватних осіб у зв’язку з широким спектром державних розслідувань, правозастосовчих дій і внутрішніх розслідувань.
Я представляю компании, руководителей и других частных лиц в связи с широким спектром государственных расследований, правоприменительных действий и внутренних расследований.

Заканадаўства аб дарожным руху
Законодавство про дорожній рух
Законодательство о дорожном движении

Вы ехалі занадта хутка і вам пагражае буйны штраф ці нават турэмнае зняволенне?
Ви їхали занадто швидко і вам загрожує великий штраф або навіть тюремне ув’язнення?
Вы ехали слишком быстро и вам грозит крупный штраф или даже тюремное заключение?

Перш чым Вы будзеце ўзаемадзейнічаць з паліцыяй, пракуратурай ці судом, варта разам абмеркаваць сітуацыю, запытаць і вывучыць матэрыялы справы.
Перш ніж Ви будете взаємодіяти з поліцією, прокуратурою або судом, слідує разом обговорити ситуацію, запросити і вивчити матеріали справи.
Прежде чем Вы будете взаимодействовать с полицией, прокуратурой или судом, следует вместе обсудить ситуацию, запросить и изучить материалы дела.

Мы спецыялізуемся на парушэннях правілаў дарожнага руху, кіраванні аўтамабілем у стане алкагольнага ап’янення, кіраванні пад уплывам марыхуаны, какаіну або іншых наркатычных рэчываў.
Ми спеціалізуємося на порушеннях правил дорожнього руху, водінні в нетверезому вигляді, водінні під впливом марихуани, кокаїну або інших наркотиків.
Мы специализируемся на нарушениях правил дорожного движения, вождении в нетрезвом виде, вождении под воздействием марихуаны, кокаина или других наркотиков.

Гэтыя злачынствы, а таксама ўтойванне з месца ДТЗ і зрывы праверкі на наяўнасць алкаголю ў крыві могуць прывесці да судзімасці. Таму мы падтрымліваем нашых кліентаў яшчэ да першага допыту ў паліцыі.
Ці злочини, а також переховування з місця ДТП і зриви перевірки на наявність алкоголю в крові можуть призвести до судимості. Тому ми підтримуємо наших клієнтів ще до першого допиту в поліції.
Эти преступления, а также скрытие с места ДТП и срывы проверки на наличие алкоголя в крови могут привести к судимости. Поэтому мы поддерживаем наших клиентов еще до первого допроса в полиции.

Марк Шмід – вопытны адвакат па крымінальных справах. Ён дапамог многім кліентам, якім пагражалі буйныя штрафы. Патэлефануйце яму. Яго супрацоўніца размаўляе на беларускай і рускай мовах.
Марк Шмід – досвідчений адвокат у кримінальних справах. Він допоміг багатьом клієнтам, яким загрожували великі штрафи. Зателефонуйте йому. Його співробітниця говорить білоруською та російською мовами.
Марк Шмид – опытный адвокат по уголовным делам. Он помог многим клиентам, которым грозили крупные штрафы. Позвоните ему. Его сотрудница говорит на белорусском и русском языках.

Іміграцыйнае права, пытанні грамадзянства і міграцыі
Міграційне право, питання громадянства та міграції
Миграционное право, вопросы гражданства и миграции

Як спецыяліст у галіне крымінальнага і працоўнага права, я часта вяду справы, звязаныя з прапіскай і грамадзянствам. Я падтрымліваю сваіх кліентаў у пераездзе ў Швайцарыю, а таксама дапамагаю ім атрымаць грамадзянства іншых краін Еўропы, калі гэта дазваляе іх паходжанне. Гэта забяспечвае свабоду перамяшчэння для грамадзян трэціх краін.
Як фахівець у сфері кримінального та трудового права, я часто веду справи, пов’язані з реєстрацією та громадянством. Я підтримую своїх клієнтів у переїзді до Швейцарії, а також допомагаю їм отримувати громадянство інших країн Європи, якщо це дозволяє їхнє походження. Це забезпечує свободу переміщення для громадян третіх країн.
Как специалист в сфере уголовного и трудового права, я часто веду дела, связанные с регистрацией и гражданством. Я поддерживаю своих клиентов в переезде в Швейцарию, а также помогаю им получать гражданство других стран Европы, если это позволяет их происхождение. Это обеспечивает свободу перемещения для граждан третьих стран.

Нарушение правил дорожного движения

В отличие от законодательства постсоветских стран, в котором нарушение ПДД представляет собой лишь главу в Уголовном кодексе, в Швейцарии данный вид нарушений вынесен в отдельный закон под названием Закон «О дорожном движении» (Strassenverkehrsgesetz).

Правила дорожного движения распространяются на водителей автотранспортных средств и велосипедистов на всех дорогах, используемых для общественного транспорта

Нарушение ПДД является очень распространенным типом нарушений в Швейцарии, в частности особо распространено превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В целом в Швейцарии нет необходимости иметь адвоката, однако всегда лучше обратиться за помощью, если есть вероятность серьезного наказания. Адвокат Марк Шмит специализируется на уголовном праве, в том числе на дорожном праве. 

Превышение скорости:

Хотя в швейцарском законодательстве о дорожном движении действуют общие максимальные скорости, всегда важно двигаться с соответствующей скоростью. Превышение установленных максимальных скоростей влечет за собой последствия для нарушителей скорости и может привести к лишению их водительских прав.

Если Вы превысили скорость и были сфотографированы на камеру контроля скорости либо пойманы сотрудником полиции, то вероятнее всего вам придет денежный штраф. Важно иметь ввиду, что штраф может не прийти сразу же, а, например, даже через 2 месяца. 

Категории нарушений правил дорожного движения

В дорожном движении выделяют три категории нарушений правил дорожного движения:

 • Простой проступок
 • Грубый проступок
 • Квалифицированное правонарушение (via sicura)

Последняя категория была создана парламентом с помощью пакета безопасности дорожного движения.

Такие нарушения превышения скорости квалифицируются как умышленные нарушения элементарных правил дорожного движения с высоким риском аварии с тяжкими телесными повреждениями или смертельным исходом. Варианты таких правонарушений в законодательстве не указываются и будут рассматриваться судом индивидуально с учетом всех обстоятельств дела.

Простые нарушения наказываются административными штрафами Ordnungsbusse (сумма штрафа до 300 франков) или штрафами – Busse. Административный штраф можно оплатить на месте или в течение 30 дней. В таком случае не будет никаких процессуальных издержек и вопрос будет считаться урегулированным. В случае неоплаты дело будет передано в суд и судебные издержки будут исчисляться намного большими суммами. 

Денежным штрафом Geldstrafe или даже тюремным сроком Freiheitsstrafen могут быть наказаны серьезные нарушения правил дорожного движения. При превышении скорости на большую величину также планируются административные меры (предупреждение и лишение водительских прав). Превышение скорости более 25 км/ч в городской черте, 30 км/ч за пределами населенных пунктов и 35 км/ч на автомагистрали будет фиксироваться в судимости.

Важно иметь ввиду, что Ordnungsbusse, Busse и Geldstrafe являются разновидностями денежных штрафов.

Превышение скорости в городских условиях

Простое нарушение правил дорожного движения

Грубое нарушение правил дорожного движения

 • около 25-29 км/ч: 20 ежедневных штрафов, лишение водительских прав минимум на 3 месяца ( ст. 16c, пункт 2 SVG )
 • около 30-34 км/ч: 50 ежедневных штрафов, лишение водительских прав минимум на 3 месяца ( ст. 16c, пункт 2 SVG ) .
 • при скорости 35-39 км/ч: 70 ежедневных штрафов, лишение водительских прав на срок не менее 3 месяцев ( ст. 16c п. 2 SVG )
 • около 40-49 км/ч: штраф от 120 дневных ставок, лишение водительских прав на срок не менее 3 месяцев ( ст. 16c п. 2 SVG )

Квалифицируется как грубое нарушение правил дорожного движения (Via sicura)

 • от 50 км/ч: от 1 года лишения свободы, минимум 2 года лишения водительских прав ( ст. 16c, абзац 2, лит. abis SVG )

При оценке санкции решающее значение имеют три фактора:

 • Принимались ли к вам ранее административные меры?
 • Как быстро вы на самом деле ехали?
 • Где вы ехали слишком быстро (в городе, за городом, по трассе)?

Особо благоприятные или особо неблагоприятные обстоятельства также будут учитываться как при квалификации правонарушения, так и при определении наказания. Если вы неоднократно превышаете скоростной режим, тарифы будут соответственно увеличены.

В случае виновной неуплаты штрафа за каждые 100 швейцарских франков назначается один день тюремного заключения.

Вторым наиболее часто встречающимся правонарушением является вождение в нетрезвом виде.

В большинстве случаев вам придется оплатить процессуальные издержки, а также сборы за официальную работу и оценку. Кроме того, принимаются следующие меры:

•          при 0,50–0,79 промилле: предупреждение и штраф в размере около 600–800 франков. Если вы также нарушили другое правило дорожного движения (например, если вы ехали слишком быстро), вам придется сдать водительские права как минимум на месяц и грозить крупный штраф; точная сумма зависит от вашего финансового положения.

•          от 0,80 промилле: лишение водительских прав минимум на три месяца и крупный штраф; Точная сумма зависит от вашего финансового положения и количества выпитого. Вы также получите условный штраф. Если вы повторите правонарушение, вам может грозить тюремное заключение на срок от одного до трех лет.

•          от 1,6 промилле: дополнительная обязательная проверка на право вождения: эксперт уточнит, страдаете ли вы алкогольной зависимостью. Вы должны воздерживаться от курения в течение нескольких месяцев и доказать это (образцом волос). Вы вернете свои водительские права только в том случае, если эксперт даст зеленый свет.

Сколько вы можете выпить?

Как быстро вы достигнете 0,5 промилле, зависит, среди прочего, от того, что вы пьете, как быстро вы пьете и какой у вас рост. Точные рекомендации невозможны. Так что не стоит полагаться на калькуляторы на промилле.

Перед тем, как сесть за руль, лучше полностью отказаться от алкоголя. Потому что после всего лишь одного бокала пива или вина вы хуже видите, медленнее реагируете и больше рискуете.

Также не следует забывать об опасности вождения при употреблении наркотических средств.

Общеизвестно, что наркотики не безвредны и представляют опасность для здоровья. Они также могут влиять на способность управлять автомобилем. Согласно статистике несчастных случаев в Швейцарии, около 150 человек ежегодно получают серьезные травмы или погибают в дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвуют лекарства или наркотики. Однако эффективное число, вероятно, будет выше, поскольку лекарства и наркотики не всегда регистрируются в результате несчастных случаев.

В отличие от алкоголя, запрещенные наркотики представляют собой множество различных веществ. Наиболее известные из них включают каннабис, героин, кокаин, амфетамины и дизайнерские наркотики, такие как экстази. Они имеют разные эффекты. Их объединяет то, что они оказывают воздействие на центральную нервную систему и, таким образом, отрицательно влияют на способность управлять автомобилем. Особенно сильный эффект оказывает смешанное употребление, то есть сочетание различных наркотиков или смешивание их с алкоголем .

Согласно швейцарскому законодательству, вождение в состоянии наркотического опьянения недопустимо.

Любой, кто употребляет запрещенные наркотики, может полагать, что эффект можно компенсировать, проявляя особую внимательность и осторожность за рулем. Но это не правильно. Поэтому согласно швейцарскому законодательству существует нулевая толерантность к некоторым наркотикам: если одно из этих веществ обнаруживается в крови водителя транспортного средства, он считается непригодным к вождению.

Вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения при невозможности управлять транспортным средством квалифицируется как серьезное нарушение Закона о дорожном движении. Полиция на месте отбирает водительские права. Вы можете рассчитывать на аннулирование вашего удостоверения личности на срок как минимум три месяца, штраф или даже тюремное заключение.

Однако, если человек может доказать, что он принимает одно или несколько упомянутых веществ по рецепту врача или что это другие наркотики, оценка будет проведена экспертом. Эксперты принимают во внимание три столпа

 • Выводы полиции
 • медицинские заключения
 • и результаты судебно-токсикологической экспертизы.

Если водитель управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения, ему следует ожидать не только предварительных проверок со стороны полиции для проверки его способностей к вождению, но и различных юридических последствий:

 • Немедленное лишение водительских прав
 • Образец крови, возможно, дополненный анализом мочи и медицинским обследованием.
 • Лишение водительских прав и штрафы
 • Страховые последствия (например, обращение за страхованием автогражданской ответственности)